Naši klienti

Inspirujte se příběhy našich klientů, kteří už začali využívat extrémní vakuum k centrálnímu vysávání nebo vaření.

Vakuum má mnoho užitečných průmyslových aplikací. Například v plynárenství se roky používá k efektivnímu vysušování potrubí, při kterém bod varu nastává už při teplotě okolní zeminy, a tak voda v potrubí začne vřít a odpaří se. Jak ale využít vakuum pro běžné provozní činnosti?

Přinášíme přehled aplikací extrémního vakua klientů Pražské vakuové.

Využití extrémního vakua z centrálního rozvodu pro vaření sous-vide

Karlínský hotel Betrium se napojil na náš rozvod extrémního vakua jako jeden z prvních klientů, protože byl již při výstavbě vybaven systémem centrálního vysavače. Nyní využívá extrémní vakuum i při vaření pokrmů.

Šéfkuchař hotelu pan Peter Klein-Baumstumpf objevil zcela novou možnost využití vakua, jejíž ekonomika je právě díky již realizovanému napojení mimořádně příznivá. Poměrně nenáročnou úpravou varného velkokotle (utěsnění hlavního víka a doplnění regulátoru vakua s vakuometrem) jej adaptoval pro vaření metodou sous-vide, tj. vaření pod vakuem (wiki).

Díky snížení bodu varu při sníženém tlaku se nejen zachovává větší nutriční hodnota potravin, ale snížení teploty a zkrácení doby vaření vede k významné úspoře energie. Například při podtlaku −0,3 bar se brambory vaří při teplotě 23 °C po dobu pouhých 5 minut. Tím se sníží spotřeba energie o celých 76 %.

V neposlední řadě se vařením sous-vide při teplotách pod 35 °C významně zvyšuje také bezpečnost práce, protože je téměř zcela vyloučeno riziko opaření pracovníka.

Úprava varného velkokotle na vaření metodou sous-vide s využitím extrémního vakua

Centrální vysavač Nádraží Praha-Těšnov využívá naše extrémní vakuum

Jedním z prvních připojených zákazníků Pražské vakuové je nádraží Praha-Těšnov (dříve Denisovo nádraží). Zde byl již během jeho výstavby v roce 1875 zabudován systém centrálního vysavače od vídeňské firmy Kőrting, který nyní využívá extrémní vakuum.

Systém byl provozován až do roku 1966, kdy byl odstaven kvůli nutné výměně motoru při tehdy prováděné změně napětí v pražské elektrické síti ze 110 V na 220 V. Bohužel se tehdy nezdařilo navázat kontakt s nástupcem původního výrobce systému, a tak byl po několika neúspěšných svépomocných úpravách motoru systém definitivně odstaven v roce 1985. Potrubní rozvody i koncovky systému centrálního vysavače se však zachovaly v naprostém pořádku.

Proto bylo napojení nádraží na rozvod extrémního vakua velmi jednoduché – stačilo přenastavit standardní reduktor vakua −30/−0,1 bar na poněkud netypickou výstupní hodnotu −0,314 bar, kterou firma Kőrting v té době experimentálně použila jako velmi pokrokové řešení potřebného vysokého výkonu centrálního vysavače ve značně znečištěných prostorách nádraží v důsledku  vysoké frekvence pohybu osob a zejména vlaků tažených parními lokomotivami.

Rozvod původního centrálního vysavače – nádraží Praha-Těšnov

Připojte se i Vy!

Chceme naši činnost rozvíjet aplikací technologie extrémního vakua do dalších technických oblastí. Uvítáme Vaše podněty na info@prazska-vakuova.cz

Chci se připojit